N.D.E یا تجربه های نزدیک به مرگ از منظر اسلامی

140
اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - پاسخ به پرسشی درباره تجربه های نزدیک به مرگ (N.D.E) از منظر اسلامی چگونه است؟ امروزه توجه به این تجربه ها در دنیا بسیار زیاد شده است. اما مطالعه و بررسی این تجربات جذاب و هیجان انگیز نیازمند توجه به نکات مهمی است که در این سخنان به بخشی از آنها اشاره شده است.
اذان مشرق 6 دنبال کننده
pixel