سایبان متحرک ویلای مسکونی پردیس

3
سایبان های فولکاست پیراژپویا محصولی کاربردی است که جنس سازه آن آلومینیوم و پارچه سایبان از بهترین و مرغوبترین برندهای داخلی و خارجی می باشد. درجلوی و پشت این سایبان ها پوششی طراحی شده است که به هنگام بسته بودن سایبان هم موتور و هم پارچه شما در داخل محفظه ای قرار می گیرد که باعث طولانی تر شدن عمر سایبان می گردد.
pixel