فیلم آموزش ریاضی هشتم ، فصل ششم ، درس 1 : رابطه فیثاغورس

3,767

در این درس رابطه فیثاغورس با بیان ساده و روان توضیح داده شده است . سپس عکس رابطه فیثاغورس توضیح داده شد و چند مسئله حل شد . نظر و پیشنهاد خود را به شماره 09903331455 ارائه کنید . www.riseh.ir