خبرهای شگفت انگیر شعر سال بابان3 از زبان مدیرعامل بابان

214

در این فیلم 3 دقیقه ای، علی خلیلی فر خالق برند کتاب شعر سال بابان با شما هنرمند منتخب کتاب شعر سال بابان 3 بطور تصویری توضیحاتی را بیان می کند، که چطور از بالاترین خدمات انتشارات بابان بهره مند شوید و چگونه از خبرهای شگفت انگیز استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم این فیلم را با دقت مشاهده فرمایید و نکات مهم را یادداشت فرمایید. شاد و تندرست باشید در پناه خداوندی که جان را فکرت آموخت.