مسافرسلام

مسافرسلام

2 ماه پیش
خوبه آدم همه جای میهنش رو بشناسه. پیدا کردن فرهنگ مردم منطقه از دل این نمایشگاه ها و برخورد مردم به نظرم خیلی جالبه