لحظه تصادف و فوت هوبرت راننده 22 ساله فرمول 2

2,090
آنتونی هوبرت راننده ۲۲ ساله فرمول دو در طی تصادفی دلخراش با خوان مانوئل کوریا در پیست اسپا گرند پری بلژیک درگذشت
کلاکت اسپرت 11.6 هزار دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel