صحبت های جناب آقای سامانی مدیر مالی موسسه نیکوکاری فاطمه زهرا

39
صحبت های شنیدنی جناب آقای سامانی مدیر مالی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا(س) پیرامون تجربه کاربری و عملکرد و تاثیرگذاری پورتال آرشیت بر مدیریت مالی موسسات نیکوکاری
pixel