عمل لیزیک پس از ۳هفته،توسط دکتر مهردادمحمدپور فوق تخصص لیزیک و قوز قرنیه 0939200

316
دکترمهردادمحمدپور 49 دنبال‌ کننده
316 بازدید
اشتراک گذاری
Lasik.lasek.femtolasik.prk.relex smile eye surgery.keratoconus treatment.ccl.cxl.crosslinking.Dr Mehrdad Mohammadpour eye surgeon.ophthalmologist دکترمهرداد محمدپورعضوانجمن جراحان اروپاوآمریکا.استاددانشگاه تهران فوق تخصص جراحی لیزیک وقوزقرنیه چشم. جراحی مدرن آب مرواریدفیکو آب مروارید لیزیک.لازک.فمتولیزیک.رلکس اسمایل.عمل های برداشتن عینک.قوزقرنیه. کراس لینک.CCL.CXL.اشعه درمانی پیرچشمی.
pixel