تعزیه در کیش - شهادت حضرت عباس س - قسمت 2 - کیش

1,505
موزیک جای تعزیه گردان سرصحنه وحین اجرا را به نوع غیرقابل انکاری گرفته بنحویکه بغیر ازیک نفرکه درکنار تعزیه خوانها مسئولیت دست بدست کردن میکروفون ورساندن ملزومات موردنیاز تعزیه رابعهده دارد شما درصحنه معین البکا را نمیبینید باگسترش رسانه ها و دسترسی مردم به همه نوع اطلاعات مکتوب وصوتی وتصویری درمورد تعزیه وتقریبا آشنایی علاقمندان هنر شبیه خوانی به زیروبم کار حتی نسخ تعزیه گروه های تعزیه خوان مجبورند باتمرینهای قبل ازاجراتسلط خودرا به حدمطلوب وقابل قبول بیننده برسانند واینجاست که موزیک تعزیه گردان تعزیه میشود
آقازاده - قسمت 14
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 14
pixel