تحلیل تکنیکال سهم #بترانس ۱۳ مرداد ۱۳۹8

4,067

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #بترانس (ایران ترانسفو) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 822 دنبال کننده