حل یک مساله مدلسازی از درس پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) توسط نخبگان شریف

457

در این فیلم آموزشی یک مساله مدلسازی از درس پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) توسط دکتر نیکفرجام که از اساتید بسیار خبره این درس هستند با بیانی سلیس و روان ارائه شده است شایان ذکر است که مدلسازی گام اول در حل تمامی مسائل برنامه ریزی خطی است برای دریافت این محصول به nokhbesharif.ir مراجعه کنید و یا با شماره 44252500-021 تماس بگیریدنخبگان شریف