اشیاء گوناگونی که به فضا ارسال شدند

1,283
شاید برای شما عجیب باشد که بدانید محققان فضایی برای پختن یک کیک، آن را داخل فر نگذاشتند و به خارج از جو فرستادند. این اولین و آخرین بار آن ها نیست!
filimo
آقازاده - قسمت 6 (ششم)
%93
حامد و راضیه به اصرار حاج رضا برای ماه عسل به مشهد سفر میکنند اما اتفاقات دیگری در رابطه شان به وجود می آید که ....
pixel