آزمون نوبت دوم - ریاضی هفتم

23,162

در این فیلم آزمون نوبت دوم ریاضی هفتم حل شده است و ضمن آن توضیحاتی در مورد حل مساله داده شده است. برای دیدن سایر فیلمهای آموزشی می توانید به سایت فیلم آموزشی ریاضی مراجعه فرمائید. در صفحه فیلمهای من قابل دسترسی است. riazi.jimdo.com

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 1 هزار دنبال کننده