تاثیر بازاریابی محتوا بر برندینگ

48

بخشی از کارگاه آموزشی بنده درباره تاثیر بازاریابی محتوا بر روی برندینگ شرکتها در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات وابسته به آشپزخانه و حمام که مدعو گروه نیک سگال بودم در تیرماه 1398. اطلاعات بیشتر و ذکر عناوینی که توضیح دادم در سایت شخصی به آدرس زیر قرار گرفت: http://www.Esmaeely.ir