مقدمات امور مالی شرکتی

948

در این ویدیو با انواع صورتهای مالی و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن آشنا خواهید شد. همچنین این دوره یکی از ماژول های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون هایی مانندو آزمون هایی مانند اصول بازار سرمایه است. برای مشاهده کامل دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.