اعتراف کارشناس وهابی به دروغش در مورد نماز خواندن ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا (س)

894
کارشناس وهابی و ادعای دروغین در مورد نماز خواندن ابوبکر بر پیکر حضرت زهرا (س) / کیانی من اشتباه کردم

Asafir

1 ماه پیش
در جواب به کاربر زیر با نام راه اسلام : خدا در قرآن اطاعت از پیامبر را امر کرد ، اقامه نماز را امر کرد ، پس چرا نماز را اینگونه بجا می آورید ؟ چرا نماز صبح 2 رکعت باید باشه؟ (در کجای قرآن گفته 2 رکعت است!؟) اصلا چه لزومی داشت خدا در قرآن از اطاعت امر پیامبر (ص) سخن به میان آورد ؟ اگر قرار بود صرفا ظاهر قرآن حکم کند چرا بحث دین از قرآن مجزا بیان شده؟ و چرا قرآن جزئی از دین است (بر اساس کلیت آیات قرآن) ؟ درک قرآن (کلام الله) مراتب دارد ، کلام منتسب به وجود مطلق (الله) قطعا بی انتهاست ، پس برای تفسیر و تبیین نیاز به پیامبر و معصوم از جانب خدا هست

راه اسلام

2 ماه پیش
دوستان اگر خدا بگه چرا شیعه نبودی میگم پروردگارا شما در قرآن نگفتید ۱۲ امام فرستادم و از طرف من هستند و بر شما واجب از آنها پیروی کنید و حتی پیامبر اینرو نگفته حتی حضرت علی نگفته من از طرف خدا هستم پس خدایا من اگر در قرآن بود بر شما واجب است از دوازده امام پیروی کنید
صراط المستقیم در کجای قران آمده است که از ابوبکر و عمر طرفداری و تبعیت کن؟؟؟
pixel