دانشجوها الکی عاشق نشن! | متن و حاشیه 28

40,346

«متن و حاشیه» یک بسته خبری دانشجویی است که هر هفته به مهمترین اتفاقات و حواشی دانشگاه های سراسر کشور می پردازد. از ریزش سقف آشپزخانه خوابگاه دانشگاه یزد تا تحریم علمی دانشگاه های شریف و امیرکبیر در بیست و هشتمین قسمت بسته خبری متن و حاشیه.

گروه تولید و طراحی تجهیزات هوشمند ویستو

گروه تولید و طراحی تجهیزات هوشمند ویستو

7 ماه پیش
موفق و پیروز باشید. وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی خبر دادن نه دانشگاه امیر کبیر