سونوگرافی

105

سونوگرافی جنین در مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکتر سیف شماره تماس : 88553155 - 88553310 - آدرس : یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین چهلستون و بیستون، پلاک 74، رادیولوژی و سونوگرافی شقایق آدرس سایت : drseif-radiology.com