هیجان های منفی مانند ترس و غم چگونه در شبکه های عصبی مغز ساخته می شوند؟

136
آرش بهلولی 13 دنبال‌ کننده
چرا از سوسک می ترسیم؟ یا از انتگرال متنفریم؟ چرا عده ای از کتاب خواندن اجتناب می کنند؟ چرا با یک بار شکست در رابطه ی عشقی برای همیشه از جنس مخالف فاصله می گیریم؟
آرش بهلولی 13 دنبال کننده
pixel