داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

سی فراز ابتدایی دعای جوشن کبیر، از زبان کودکان و برای کودکان

803
برای بچه‌ها، صدای بچه‌گانه شیوا تر است. دعای پر فیض جوشن را از زبان خودشان برایشان آماده کرده‌ایم. سی فراز ابتدایی دعای جوشن کبیر، از زبان بچه‌ها و برای بچه‌ها
pixel