آرامش درون - تبدیل شدن به انسان بسیار خود کنترل

592
بسیاری از مردم میل دارند تا مروارید قعر دریا را بدست بیاورند. اما این دُر چیزی نیست جز شن بسیار بی ارزش از کف دریا که تحت فرایندی به مروارید تبدیل شده است. در صورتیکه جوهره درونی ما ارزش بسیار بالایی دارد. اگر نفس خود را تربیت کنیم و گوش دل به خود مقدسمان بسپاریم، به انسانی بسیار آرام و خودکنترل تبدیل خواهیم شد. رسیدن به این آرامش از دو راه ممکن است... (استاد فرشاد فردابراهیمی) | ما را دنبال کنید: @fortuner
pixel