کارگاه خلاقیت در ایده پردازی

355

کارگاه خلاقیت در ایده پردازی با حضور دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد کوثر در باشگاه استارتاپ و کارآفرینی قزویناپ با تدریس مهندس خوانساری ، هم بنیانگذار قزویناپ

یک کسب 22 دنبال کننده
pixel