وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

812
زیرساختهای ارتباطی سیستان و بلوچستان تکمیل می شود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: 580 میلیارد تومان اعتبار در حوزه ارتباطات و زیر ساخت سال گذشته در سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری شده است. در سفر به چابهار گفت: از این میزان سرمایه گذاری، 450 میلیارد تومان آن سهم دولت و 132 میلیارد تومان آن
نظیرراه بر 132 دنبال کننده
pixel