راهنمای والدین / قرآن اول ابتدایی / درس قرآن / 2

1,788
راهنمای والدین / قرآن اول ابتدایی / 2 / مدرس : رضا نباتی ( از مؤلفین كتاب های درسی قرآن ) / ساده ترین و مؤثرترین روش مشاركت والدین در درس قرآن : نقش الگویی ایشان است. / لطفاً « مقدمه كتاب » درسی قرآن كودك خود را با دقت بخوانید. / نكات مطرح شده قابل تعمیم در سایر پایه های سنی می باشد. / فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com
filimo
جایی برای فرشته ها نیست
%75
«جایی برای فرشته ها نیست» مستندی درباره «تیم ملی دختران اسکیت هاکی» ایران و مشکلات آنان برای رفتن به مسابقات آسیایی کره جنوبی است.
pixel