کسب درامد در فضای مجازی

130
احکام فضای مجازی دقیقا مطابق احکام فضای حقیقی است. درامدی که از این فضا کسب می شود، مباحث اخلاقی، محرم و نامحرم و خیلی از این موارد.
pixel