مهارت های ارتباطی چیست؟ (دکتر زند)

3,981
www.sokhanvaran.org عصری که ما در آن زندگی می کنیم به نام عصر ارتباطات شناخته می شود. از همین جا می توان دریافت که مهارت های ارتباطی و ارتباط موثر یک از ویژگی های مهم انسان مدرن امروز است. داشتن مهارت های ارتباطی برای هر انسان مدرسن امروزی این فرصت را فراهم می کند تا بتواند به پیشرفت های کاری و فردی دست پیدا کند. در این ویدئو به بررسی بنیادی ترین اصول ارتباطات پرداخته ایم.
pixel