شیشه‌ماهی نوارپهن :Atherinomorus lacunosus

67
شیشه‌ماهی نوارپهن (Atherinomorus lacunosus)، از ماهیان آب‌های جنوبی ایران است. طول این ماهی به 25 سانتیمتر می‌رسد و ارزش صید تجاری دارد. به عنوان طعمه نیز کاربرد دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Atherinomorus-lacunosus.html
pixel