درس اول آموزش اسکچاپ : معرفی محیط کاربری

605
در این بخش از فیلمهای آموزش اسکچاپ (رایگان) به معرفی این نرم افزار و محیط کاربری آن میپردازیم. iranskp.com
pixel