گرندپری موتوجی پی آراگون 2019

447
مارکز برای چهارمین بار پیاپی پیروز شد و دو دوکاتی سوار، آندره دویزیوسو و جک میل نیز رده های دیگر سکوی آراگون را پر کردند.
لحظه 915 دنبال کننده
pixel