سمنان گوهری در کویر ایران-شهر گویش ها و لهجه ها

3,076

مستند سمنان گوهری در کویر ایران شهر گویش ها و لهجه ها

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 2
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel