جلسه 10 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش روش شناسی تحقیق

244

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش فرضیه های تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564907605