اولین دوره مسابقات چندجانبه فرزندان کارگر شهرستان شاهین شهر

133
133 بازدید
اشتراک گذاری
دسته ۸۰ و مهار وزنه ۱۱۵ کیلو گرم در حرکت یک ضرب توسط آرش شفیعی نژاد وزنه بردار ۱۷ ساله و آینده دار شهرستان فلاورجان در مسابقات چند جانبه فرزندان کارگر شهرستان شاهین شهر۹۸/۰۳/۳۱
pixel