همیاران پردیس پاک میزبان رهاشدگان اعتیاد

1,061

ضیافت افطاری گروه پردیس پاک پایان کارتن خوابی، برای معتادان در حال بهبودی کمپ خاور شهر. این مراسم با حضور ۲۵۰ نفر از مددجویان مرکز بهبودی خاور شهر و به همت یاوران پردیس پاک، در بیست و ششمین شب از ماه مبارک رمضان برگزار شد.