یبوست، انسداد دستگاه گوارش، عدم نزول بیضه یک طرفه

153
شایعترین بیماریهای اطفال عمدتاً بیماریهای عفونی است که بر اساس فصول مختلف انواع مختلف بیماریهای ویروسی را شامل می شود.در فصول سرد سال، عمدتاً بیماریهای ویروسی تنفسی که با نام کلی سرماخوردگی در جامعه شناخته می شود شیوع دارد.
5 ماه پیش
# SUMS
pixel