Tom's Messenger

3,026

ـ از طریق این اپ پیامهای ویدئویی به دوستان و خانواده خود بفرستید. ـ یکی از شخصیتهای را انتخاب کنید: تام، بن، آنجلا، جینا، پیر، جینگر. ـ یک ویدئو کوتاه ضبط کنید و سپس آن را به عنوان یک پیام کوتاه بفرستید. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.outfit7.tomsmessengerfree

ایران اپس
ایران اپس 783 دنبال کننده