مستند شیطان و شیطان پرستی 9

6,505

THE ARMY OF SATAN - PART 9 The Reality of Magic - The Contract between Jinn and Human المومن الرشید ارتش شیطان - قسمت نهم حقیقت سحر و جادو - قرارداد میان جن و انسان

kurdmedia 295 دنبال کننده

المیرا

11 ماه پیش
خودتونو زحمت ندین و موعظه نکنین چون ویدیوهاتون صدا نداره تا ماها گوش کنیم و درس بگیریم.
kurdmedia بزرگوار با کنایه حرف میزنی؟؟ یا واقعا صدا نداره؟؟ چون پیش خودم مشکلی نیست
pixel