بررسی بازی Rage 2

1,827
بازی ریج 2 دهه ها پس از نسخه اول روایت آن می شود. جایی که کنترل «واکر»، آخرین رنجر بازمانده در جهانی پساآخرالزمانی، به بازیکن سپرده می شود. جهانی خیالی که با برخورد یک سیارک به نابودی کشیده شده و حالا جهش یافته ها آن را به تصرف خود در آورده اند. نسل بشر رو به نابودی است و زیست گاه هایی جدید ایجاد شده. گروه شرور داستان به دنبال تکنولوژی برای تحکیم حکومت دیکتاتوری خود است و وظیفه شماست که مقابل آن ها بایستید و رئیس شان را از پیش رو بردارید. به همین سادگی می توان ستینگ و داستان را در چند جمله خلا
بازی سنتر 8.3 هزار دنبال کننده

P.Mosaferi

1 ماه پیش
لطفا برسی جاست کاس 4 هم بزار
pixel