سد دولت آباد چناران

58
سد دولت آباد 60 کیلومتری مشهد در منطقه ی گردشگری دولت آباد ساخته شده است
Oghyanoos 2 دنبال کننده
pixel