توسعه سیاست آمایش دریایی

196
دکتر حسن کامران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که ما تا به حال به دریا بی توجه بودیم، یعنی در بحث آمایش سرزمین نگاه ما صرفا به خشکی بود؛ در صورتیکه مقدورات دریایی در کشور ما زیاد است که می توان از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر نام برد. ممکن است مطرح شود که مربوط به سازمان بنادر و کشتیرانی می شود که نگاهی بخشی می باشد. در اینجا پیشنهاد می شود که سیاست دریایی در سطح سیاست خشکی توسعه داده شود.
زنده
پخش زنده اختتامیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel