گزارش جالب از اولین قبله مسلمانان

346
آرین اول
آرین اول 25.4 هزاردنبال‌ کننده

گزارش کوتا در ارتباط به اولین قبله مسلمانان (بیت المقدس) بیت المقدس قبله اول مسلمانان فلسطین

۱ سال پیش
#
آرین اول
آرین اول 25.4 هزار دنبال کننده