تیتر یک روزنامه صبح نو 5 آبان 1397

176
هر لحظه که می گذرد نبض ها تندتر می زند. این روزها دنیا به سمت کربلا در جریان است و از هر سوی این جهان پهناور عاشقان به سمت عراق و شهرهای نجف و کربلا در مسیرند. اما گویا قرار است هر سال ماجرایی در راه زیارت اربعین حسینی کام زائران را تلخ کند. اگرچه تمام این سختی ها در راه رسیدن به زیارت حضرت ارباب هر دشواری و سختی را ناچیز می کند.
pixel