عزاداری محرم در استانبول ترکیه - محله زینبیه

1,028
1,028 بازدید
اشتراک گذاری
️این مجلس شایسته عزای امام حسین است! اینجا محله زینبیه در استانبول ترکیه است! نمونه این نظم و شکوه را در کمتر جایی می توان مشاهده️این مجلس شایسته عزای امام حسین است! اینجا محله زینبیه در استانبول ترکیه است! نمونه این نظم و شکوه را در کمتر جایی می توان مشاهده کرد! این ویدیو با توضیحات اشتباه در کانال ها منتشر شده و نوشتند برای اولین بار اردوغان اجازه عزاداری به ترک ها داده است. این گونه نیست ! سال هاست شیعیان ترکیه مراسم عزاداری با شکوه برگزار می کنند. ضمنا ویدیو مربوط به امسال نیست. # کیکاوسی
دیرین دیرین - قسمت 10: استیكر ناجور وی
%98
کارگردان: علی درخشی مدت زمان: 17 دقیقه
دیرین دیرین - قسمت 10: استیكر ناجور وی
pixel