حد و پیوستگی – روشهای حل مبهم– حد در توابع مرکب با مثال

1,357
مهندس بابک سادات 681 دنبال‌ کننده
1,357 بازدید
اشتراک گذاری
حد و پیوستگی – روشهای حل مبهم– حد در توابع مرکب با مثال
pixel