ماهی سیاه‌کولی: Vimba vimba

535
ماهی سیاه‌کولی (Vimba vimba) یا پشت‌سیاه، از گونه‌های باارزش ایران است. این گونه در ایران تنها در حوضه حنوبی دریای خزر وجود دارد و میزان صید این ماهی در حال کاهش است و برای حفظ ذخایر آن باید شرایط مطلوب را برای آن ایجاد نمود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Vimba-vimba.html
pixel