ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کاشت ایمپلنت دندان و بریج دندان

7,483
درمان ایمپلنت دندان در اصفهان و بریج دندان در اصفهان برای بیمار عزیزمان که در هر دو فک بالا و پایین خود دندان های از دست رفته داشتند. با بررسی وضعیت دندان های بیمار ، برای فک پایین درمان ایمپلنت دندان و برای فک بالا درمان بریج انجام شد. دندانپزشکی زیبایی چاوش تلفن : 03136641314 - 03136651619 - وب سایت : chavosh-dental.ir
pixel