عجایب های PUBG

756
مگه میشه اینجوری بره دو تا آدم رو بزنه و اینقدر کم دمیج بخوره مگه میشه!!!!!
3 هفته پیش
AMIR_27188 7 دنبال کننده

Arsh69

3 هفته پیش
پرواز نکرد با شتاب پرید اگه پراوز می کرد وقتی فرود اومد دمیج نمی خورد
AMIR_27188 باشه ولی خیلی بلند پرید

mester

3 هفته پیش
دهنت

A.h.83

3 هفته پیش
دنبالت کردم رفیق دنبالم کن

Arash87.CJ

3 هفته پیش
یا خدا نایس نایس نایس نایس خیلی باحالی
pixel