احضار پرستار هوشمند بیومدیکال

423
سیستم احضار پرستار هوشمند بیومدیکال شامل طیف متنوعی از کلیدهای احضار پرستار، نمایشگرهای سخنگو و پنل تحت شبکه جهت مدیریت سامانه احضار پرستار بخش های بیمارستان می باشد. محصولی از شرکت توان پرتو www.Tavanp.ir 051-38383736
pixel