مذاکرات، فقط در موضوع هسته ای / جامعه بین المللی کجاست؟

463
یا مهدی
یا مهدی 338 دنبال کننده
شاعر دربدر اهل بیت (حسن خزائی)

شاعر دربدر اهل بیت (حسن خزائی)

4 سال پیش
عاشق آن رهبرم که در ختام خطبه گفت این توئی که صاحب و فرمانده این کشوری