آموزش نرم افزار screen view قسمت سوم (دکتر مصطفی کلهر)

22
در این پکیج آموزشی نرم افزار مدلسازی اسکرین3 یا همان نرم افزار screen view آموزش داده شده است. نرم افزار screen3 جهت مدلسازی شرایط حدی آلودگی هوا ارائه شده است. نرم افزار screen 3 قادر است تا منابع نقطه ای، فلر، منابع سطحی و منبع حجمی را به صورت حدی مدلسازی کند. در نرم افزار اسکرین 3 مقادیر پایداری یا ناپایداری جوی اتمسفر به همراه کلاس باد، داده شده و مدل اجرا می شود. نرم افزار screen view یک ابزار مدیریتی جهت اجرای سریع به منظور یافتن غلظتهای حداکثر و محل وقوع غلظت حداکثر می باشد. چنین مدلهایی را مدلهای اسکرین گویند یعنی مدلهایی که حالات اکسترمم را سریع مدلسازی کرده و نیازمند جزییات و ورودیهای زیادی نیستند. در مدلسازی حوادث نیز مدل aloha چنین حالتی دارد. مدلهای پیشرفته تر آلودگی هوا که بعد از مدل screen view ارائه شده اند به ترتیب مدل aermod، مدل adms، مدل calpuff، مدل camx و مدل cmaq می باشند. جهت مشاوره رایگان و راهنمایی تماس حاصل فرمایید پکیج های آموزشی مهندسی و محیط زیست، آموزش کدنویسی در متلب و پایتان، آموزش مدلسازی چرخه حیات، آموزش مدلسازی ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی، آموزش مدلسازی رشد گیاه و محصول، مدلسازی آلودگی هوا، مدلسازی آلودگی آب، مدلسازی آلودگی خاک، مدلسازی آلودگی صوتی، مدلسازی آلودگی خاک، مدلسازی اثرات تشعشعات هسته ای، مدلسازی نیروگاه بادی، مدلسازی انرژی های تجدیدپذیر و پاک، مدلسازی تنوع زیستی، مدلسازی عدم قطعیت، مدلسازی ریسک، مدلسازی آتش سوزی و انفجار، مدلسازی شبکه عصبی و هوش مصنوعی و غیره آموزش screen3، آموزش simapro، آموزش hysplit، آموزش resrad، آموزش crystal ball، آموزش windpro، آموزش aquacrop، آموزش aermod، آموزش sound plan، آموزش tnm، آموزش exper choice، آموزش super decision، آموزش cormix، آموزش surfer، آموزش cmaq، آموزش camx، آموزش airq، آموزش benmap، آموزش iaqx، آموزش cmb، آموزش unmix، آموزش pmf، آموزش wrf، آموزش adms، آموزش warm، آموزش speciate، آموزش help، آموزش tanks، آموزش ive، آموزش advisor، آموزش phast، آموزش aloha، آموزش flaresim، آموزش landgem، آموزش emf cost، آموزش calpuff، آموزش screen view، آموزش matlab، آموزش python، آموزش ai و غیره دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 88939381 http://www.aermod.ir
dr kalhor 114 دنبال کننده
pixel