استفاده از رباتها برای نصب آسانسور، ابتکار جدید شیندلر

305
ابتکار جدید شیندلر: ربات‌های نصاب آسانسور. کیفیت و دقت نصب آسانسور با این ربات‌ها بسیار قابل توجه است.
pixel